Bli franchisetagare

Delar du Norrgavels övertygelse?

Tiden talar alltmer för Norrgavel. Ekologi och livskvalitet är förutom design frågor som är centrala för allt fler människor. 
 
Våra butiker drivs i franchiseform
Vi på Norrgavel ser det som mycket positivt att entreprenörsandan präglar våra butiker. Därför har vi valt att driva dessa i franchiseform. Som franchisetagare får du ta del av Norrgavels väl utvecklade, tydliga och konsekventa koncept. 
  
Vad erbjuder Norrgavel? 
Som franchisetagare skall du kunna koncentrera dig på att skapa en inspirerande butiksmiljö, ta väl hand om dina kunder och locka nya besökare till din butik. 
Därför får du som en del av Norrgavel-kedjan fördelar genom många och viktiga stordriftsfördelar:
 
• tillgång till ett starkt varumärke
• ett beprövat butikskoncept med ett väl utvecklat sortiment och produkter.
• kontinuerlig utveckling av koncept och sortiment. 
• gemensamt affärssystem för butiksdriften 
• en handbok för det dagliga arbetet samt övrig information på vårt intranät
• support i driftsfrågor
• utbildning inför uppstart och sedan kontinuerligt
• central marknadsföring och hjälp med produktion av all lokal marknadsföring
• stöd vid bankkontakter och finansiering
• uppföljning av resultat och nyckeltal
 
Vad kräver vi av dig?
För att bli en framgångsrik franchisetagare och trivas måste du dela Norrgavels värdegrund, tro på Norrgavels affärsidé och på oss som jobbar på supportkontoret. 
Du precis som övriga franchisetagare ska förmedla och vara en garanti för Norrgavels varumärke. 
Vi söker därför dig som vill satsa långsiktigt och helhjärtat i nära samarbete med oss.
 
Några av dina viktigaste egenskaper är att du:
• är driftig och målmedveten, ambitiös, energisk, engagerad och tror på dig själv – kort sagt har en väl utvecklad entreprenörsanda.
• Har fullt kundfokus och servicekänsla i ryggmärgen. Plus det kanske viktigaste av allt för att nå samma framgång som andra franchisetagare – du tycker om att sälja!
• har erfarenhet av detaljhandel och ledarskap - att leda och motivera. 
• är intresserad av heminredning och har känsla för färg och form
• har förmåga att med vår hjälp skapa en levande och inspirerande upplevelse i din butik
• har god ekonomisk kunskap
• har god kännedom om din lokala marknad
• följer Norrgavels koncept i alla delar. 
• deltar på våra franchisemöten ca 5 ggr per år.
 
Vad behöver du satsa?
Det är viktigt att ha rätt förväntningar när man skall starta eget. I de allra flesta fall handlar det inte om att tjäna snabba pengar. Man måste istället vara beredd på att göra uppoffringar både när det gäller arbetstid och ekonomi under de inledande åren. 
 
Ser man däremot sin satsning över minst 4-5 år så finns det goda möjligheter att skörda det som såtts i form av en god löpande ersättning och samtidigt spara en del kapital i sitt företag.
 
Finansiella krav
För att kunna starta en Norrgavelbutik är det nödvändigt att du disponerar en del eget kapital. Den egna insatsen ligger på ca 500 000 kronor. Den behövs bl a till inköp av varor och inredning och att komma igång. Den egna insatsen behövs samtidigt som säkerhet för ytterligare finansiering av din butik.
Du måste också ha en stabil ekonomisk historik, både privat och affärsmässigt.
 
Avgifter
Som franchisetagare(FT) betalar du franchiseavgift till Norrgavel.  Den består dels av en inträdesavgift och dels en löpande serviceavgift för upplåtelse av konceptet, åtaganden för administration och FTs rätt att använda Norrgavels varumärke, kännetecken och know-how, samt rätten att sälja Norrgavels varor. Serviceavgiften är 4 % av butikens omsättning.
 
Inträdesavgiften är för närvarande 100 000 kr. Den är en engångsbetalning som betalas kontant till Norrgavel i samband med att vi skriver ett avtal. Inträdesavgiften ger FT rätten att inträda i franchiseavtalet som franchisetagare och täcker en del av Norrgavels kostnader för konceptutveckling, rekrytering och utbildning av FT, licenser för affärssystem etc.
 
Varje franchisetagare avsätter också 4% av sin omsättning till marknadsföringsaktiviteter. Den bekostar den centrala marknadsföringen inkl PR och andra aktiviteter för att ytterligare stärka varumärket, locka besökare och stimulera försäljningen.
 
Hur lång tid sträcker sig ett franchiseavtal?
Norrgavels franchiseavtal löper på 5 år till att börja med. Under förutsättning att du har efterlevt kraven i avtalet under hela avtalstiden har du en ensidig rätt till förlängning av avtalet med 2 år. Därefter förlängas avtalet ytterligare om båda parter är nöjda.
 
Får jag någon utbildning?
Som ny i Norrgavel är det mycket du behöver lära dig. För att lyckas i din nya roll som franchisetagare är det avgörande att du är väl förberedd. Mycket om att driva företag och att arbeta i butik har du säkert med dig från ditt tidigare liv. Men som ny franchisetagare i Norrgavel måste du snabbt komma in i; förstå och kunna utnyttja vårt koncept på rätt sätt. Därtill kommer en mängd fackkunskaper och praktisk träning.
När rekryteringsprocessen är avslutad och vi har skrivit franchiseavtal med dig planläggs din introduktion och utbildning. 
 
Vilka risker tar jag som franchisetagare hos Norrgavel?
Det är viktigt att poängtera att en franchisetagare driver företaget som sitt eget. Franchisetagaren tar ägarmässigt samma risker som en företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Som franchisetagare blir däremot risken betydligt mindre eftersom du jobbar i ett beprövat och fungerande affärskoncept fortlöpande får och stöd. Norrgavel har funnits sen 1994. Det finns alltså många års erfarenhet av att driva Norrgavelbutiker.
 
Jobbar du målmedvetet så visar resultatet från våra butiker i Sverige att konceptet är bärkraftigt och lönsamt. 
  
Intresserad?
Välkommen att skicka in en intresseanmälan i form av ett personligt brev samt en meritförteckning till vår VD Christer Olsson via mail: christer.olsson@norrgavel.se
  
Har du frågor når du Christer på mailadressen ovan.
 
Allmänt om franchise
Fler och fler tilltalas av att starta eget under ett franchisekoncept. Det är en stor frihet och tillfredsställelse i att vara sin egen. Samtidigt får du stöd och hjälp från supportkontoret samt gemenskap och erfarenhetsutbyte med övriga butiksinnehavare.
 
Det är förenat med mycket arbete att driva eget och det kan ta tid innan vinster visar sig. Det är därför också viktigt att dina närmaste ställer sig bakom ditt beslut.
  
Vill du veta mer om franchising? 
Organisationen Svensk Franchises ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Självklart är Norrgavel medlem där. Läs mer på www.svenskfranchise.se
Till toppen