Arkiv för maj 2012

Visst gör det ont…

Pingstliljorna har precis slagit ut på Gustav Adolfstorg här i Malmö. Med cherry blossom – ett uttryck japanerna känner till trots sin ofta bristfälliga engelska – i bakgrunden. Näst intill smärtsamt vackert.

Trä och hur Norrgavel arbetar

Mot bakgrund av kommentarer – stort tack för dem – till min förra trätext, ska jag försöka klargöra något om virke samt hur Norrgavel arbetar och varför.

Norrgavels värdegrund, där ekologi är en av tre hörnstenar, är utgångspunkten i all vår verksamhet. Vår affärsidé är att tillhandahålla möbler av hög kvalitet i naturmaterial till så rimliga priser vi kan. För att lyckas med det senare, arbetar vi så långt det är möjligt med rationell serieproduktion – dock kräver de flesta av våra möbler handpåläggning.

 

För att bli framgångsrika försöker vi att göra bara det vi är allra bäst på. Jag ritar alla möblerna själv och vi har ett komplett prototypsnickeri här på vårt huvudkontor i Malmö för att verkligen kunna arbeta fram varje möbel i detalj.

Produktionen sker på ett femtontal snickerier, huvudsakligen i Småland – 97 % av möblerna tillverkas i Sverige (dock ingen princip vi har, ekologiskt närproducerat kan tala för Baltikum lika väl som Norrland – barrträ har generellt bättre kvalitet i norr, lövträ i söder).

På vår fabrik i Lammhult har vi hela lagret av obehandlade möbelkomponenter. Det ger oss möjlighet att arbeta med äggoljetempera, ge er kunder en unik valmöjlighet samt behålla den slutliga kvalitetskontrollen.

 

Eftersom vi inte har egen produktion av möbelkomponenterna, köper vi aldrig in virke själva. Våra snickerier är väldigt olika, flertalet har inte mer än 5-10 anställda. Beroende på deras storlek och dagstillgången av olika träslag varierar deras inköpssätt – från lokala små sågverk till större svenska virkesgrossister. Inköpen är en sak, men sedan sprids virket och blandas både hos leverantörer och på snickerierna. För att minimera virkesåtgång kombineras säkert också material från olika leveranser. Norrgavel vill ha så lite varor på lager som möjligt, därför gör vi återkommande små serier med regelbundna leveranser från snickerierna.

Vi har kontinuerlig kontakt med alla våra leverantörer och har alltid efterfrågat svenskt virke i första hand, annars så närproducerat som möjligt, vilket gör att vi bl a undviker ek från Nordamerika. Svensk ek är svår att använda i möbler eftersom den är vresigare och har mycket kvist (till min besvikelse upplever många av våra kunder också kvist i    t ex bordsskivor som dålig kvalitet). Ekvirket kommer ofta från Polen eller Balkan. Björken finns ofta svensk i kortare längder, annars från Finland och Baltikum. Boken ofta svensk, men basas (böjs) i Danmark. En utmaning med odlingskoll på trä är att avverkningsplatserna hela tiden är nya, inte som ett ekologisk jordbruk som skördar samma marker fler gånger per år.

Vilda och blandade skogar är ofta vackert i landskapet (jmf skillnaden mellan äng och åker), men virke från glesa (enstaka träd) och blandade bestånd (t ex urskog) är ofta mindre lämpade för snickeriändamål eftersom träden då utvecklar grenar åt alla håll. Det ger ett vresigt, svårbearbetat material. Mindre än 10% av svenskt lövträ används till möbler. Till möbler av Norrgavels kvalitet eftersträvar man kvistfritt rakvuxet trä – det uppnås lättare om träden odlas i täta bestånd (t ex finsk björk).

Det viktigaste är kanske inte koll på var varje planka kommer ifrån (ståndort), utan att allt virke avverkas på ett hållbart sätt – vilket ju var syftet med FSC. FSC-certifieringen kopplades länge till handel med tropiska träslag som teak, mahogny med många fler – träslag som Norrgavel aldrig använt. Att Naturskyddsföreningen nu inte ens har förtroende för att svensk skogsnäring lever upp till FSC-märkningens krav är nytt för oss. Att vara trygg med ursprunget på virket är absolut ett rimligt krav. Att kontrollera själva tror jag däremot inte är rätt väg för Norrgavel (IKEA har egna jägmästare men är också fler tusen (!) gånger större än Norrgavel – IKEA har 135 000 anställda, på Norrgavel är vi inkl. alla butiker färre än femtio), men absolut att kolla med Naturskyddsföreningen och förmå Svanen att utarbeta adekvata virkeskrav. På motsvarande sätt förlitar vi oss t ex på GOTS kvalitetsmärkning av bomull så att den verkligen är ekologiskt odlad. I vissa fall är vi hänvisade till leverantörernas uttryckliga löften, t ex att sjöfågelfjädern i alla våra kuddar enbart kommer från slaktade djur.

Jag kan alltså inte lova att vi på Norrgavel har järnkoll, men jag är övertygad om att vi alltid legat i framkant vad gäller att ta konsekvenser av ett ekologiskt förhållningssätt. Kanske för att vi aldrig jobbat av nöd, utan av lust. Sedan gäller det självklart att inte slå sig till ro utan att fortsätta spänna bågen.

Varifrån kommer träet i Norrgavels möbler?

Uppdrag granskning uppmärksammade i veckan att virke till IKEAs möbler kom från urskogar i Karelen. Bra att situationen uppmärksammas så att medvetenheten höjs. Därmed inte sagt att det finns enkla svar. Svaret på  rubrikens fråga, är att inte heller vi riktigt vet. Då jag la grunden till Norrgavel för drygt 20 år sedan, var en dröm att kunna förmedla varifrån virket till varje möbel kom. Det var inte bara en ekologisk tydlighet utan även en ”poetisk” gest – för mig gav det t ex ett tydligt mervärde att furun i min farfars snickarskåp kom från skog intill gården. Men det var då. Även om jag hatar att förståsigpåare alltför lätt avfärdar genuin längtan som bristande realism gäller det att vara observant på drömmar som skenar iväg mot det romantiska.

Norrgavel är ett värdestyrt företag (se vår Värdegrund) och det är längtan efter bruksföremål i samklang med naturen som är drivkraften. Men ingen kan sitta på höga hästar och slå sig för bröstet. Frågeställningar är komplexa och en strikt fundamentalistisk hållning riskerar att inte leda någon vart. Jag insåg väldigt snabbt att för att kunna förverkliga min vision gällde det att inte gapa efter FÖR mycket. Jag gav upp att frakta möblerna med tåg. Jag accepterade ibland en låg inblandning av syntet för att naturtextilen skulle klara högre slitage. Jag sa ja till viss dagssländedesign i butikerna om den vid destruktion kan ingå i kretsloppen etc. Men även om jag tvingades inse att dagens logistik inom virkeshantering inte är förenlig med längtan efter känd ståndort, så är kravet på hållbar avverkning högst relevant.

Norrgavel är inte IKEA. Utifrån våra resurser har vi valt att dra nytta av kompetensen inom t ex Svanen miljömärkning. Att Naturskyddsföreningen inte längre har förtroende för FSC-märkning ens i Sverige kom som en nyhet också för oss. I dagsläget finns vad jag vet inget alternativ.

Frågan om avverkning av urskog har många dimensioner:

Kretslopp

Rätt eller fel, men fokus nr 1 för Ng är att alla våra material ska kunna bli till jord igen. En nedgrävd Länstol återgår till naturen och blir till nya träd etc. Därför säger vi så långt möjligt nej till syntetiska material som bygger på irreversibla kemiska reaktioner.

Skogslungor

Utan masskövling av Amazonas regnskogar hade Norrgavel paradoxalt nog inte funnits. Den väckte min instinkt att göra något. Skogen tar upp CO2 och vatten och avger syre som människan behöver. Norrgavel använder bara nordeuropeiska träslag. Vad jag förstår är återplanteringen av svensk skog mycket större än avverkningen.

Gamla träd

Generellt är det inte fel att avverka gamla träd, men det är fruktansvärt att tätvuxet gammalt virke används till pappersmassa – eller för den sakens skull IKEA-möbler. Det är som att göra köttfärs av finaste filén. Detta virke ska användas där annat ej fungerar – till musikinstrument och annat hantverkssnickeri. På 1980-talet gick jag utbildning på rikssågverksskolan i Skoghall. Jag minns en skogsägare som verkligen sörjde att modern skogsnäring inte klarar att lotsa uråldriga träd till speciella slutanvändare.

Ekologisk mångfald

Monokulturer är på sikt livsfarligt, ett hot mot allt liv. Problemet uppmärksammas ibland först då det redan är för sent. Ur denna aspekt är det oerhört viktigt att värna om urskogar.

För mig känns det bra att dessa frågor äntligen engagerar fler än en handfull fältbiologer och miljöaktivister. Konsumenttrycket är överlägset för att förändring ska komma till stånd – se klorblekningen av papper som exempel. Jag säger äntligen! Och samtidigt, att indignerat kritisera IKEA är att göra det lite lätt för sig. Gemene man har vant sig vid en prisnivå som är sjukt billig och helt oförenlig med långsiktig hållbarhet. Alla vet att det redan idag skulle krävas fyra planeter för att klara vår livsstil på ett hållbart sätt. Konsumera mindre, mycket mindre och bättre, mycket bättre. Och ifrågasätt livsstilar som bygger på vikten av att vara ”uppdaterad” samt det rimliga i att årligen ta flyget till Thailand.

Till toppen