Nirvans tankar

Nya Slussen

Genom åren har jag följt Slussenprojektet i dagspressen mm och i ett slags uppgivenhet känt sorg över att värden går förlorade, liksom att möjligheter inte tas till vara.

Tänk Mina drömmars stad (1800-talets andra hälft) med bebyggelse och kommunikation som följer den naturliga topografin och där jord är jord, vatten vatten och luften däremellan fri. Den funktionalistiska trafikkarusellen från 1930-talet rymde visserligen en ingenjörsmässig briljans och lätthet, men var likväl brutal med stora betongdäck och ett halvt begravet stadsmuseum. Ändå framstår den som ren poesi jämfört med planerade Nya Slussens oorganiskt utkavlade trafik(läs bil-)apparat, överstora kommersiella ytor och nya fastigheter som stoppar utblickar. Så teknokratiskt visionsbefriat och fruktansvärt ängsligt! Det är upprörande att en stad som Stockholm inte anser sig ha råd att satsa på en bättre lösning… som denna t ex:

Slussen

Läste igen, i tidskriften RUM juli 2014, om ett vackert alternativ Ny syn på Slussen utformat av arkitekt Kjell Forshed (som också ritade lägenheten på Bo93 där Norrgavels möbler visades första gången) m fl namnkunniga, som gör det enda rätta – gräver ned tunnelbanan, och därmed – återskapar landlinjerna och vattendelaren mellan Söder och Gamla stan. Förutom att försköna Stockholms stadsbild bidrar förslaget till en långsiktigt fungerande kollektivtrafik, där trafikslagen åter hamnar, som Kjell Forshed uttrycker det, i rätt ordning; längst ned ligger tunnelbanan, i planet över den går bussarna (som inte behöver sprängas in 18 meter ner i Katarinaberget) och över dem flanerar människorna. I förlängningen kan även Centralbron tystas i en tunnel. Visionärt, klokt och vackert!

En kommentar

  1. Greta

    Är det klubbat och klart? Om inte ett värde att agera att förmedla argumentera för den ” rätta ordningen”
    Tänk att det går att få in en vacker klang i text i bygg projekt sammanhang. Kanske en risk att de byråkrater inte förstår dig särskilt om dessa bara tänker ur ett yang perspektiv :)
    Greta

Till toppen