Nirvans tankar

Va’då kvalitet?

01-excellent-swedish-1996 (2)

Fler av Norrgavels möbler har fått utmärkelsen Utmärkt svensk form

Norrgavel har sedan 15-20 år arbetat utifrån en tredelad värdegrund, där den sista delen handlar om vårt förhållande till evigheten, bl a med rubriken Kvalitet är det samma som närvaro…

”I designkretsar vill man gärna göra gällande att kvalitet, till exempel i bemärkelsen utmärkt form, är en beskaffenhet hos själva föremålet. Genom att ställa frågan – Utmärkt för vem? – använder man istället begreppet kvalitet som uttryck för en relation, något som händer i kontakten mellan föremålet och den som bedömer det. Eller designar det. Eller använder det.

På Norrgavel vill vi skapa relationer till våra kunder. Vi uppmuntrar inte passiv konsumtion utan försöker underlätta för kunden att vara närvarande i köpsituationen och i förhållande till de saker han/hon (idag kunde vi skriva hen) väljer att omge sig med. Helt enkelt att konsumera mindre men att unna sig högre kvalitet.

Meningen med Norrgavels möbler är att de ska vara som trotjänare. De skall fungera väl och förenkla livet. /–/ Möblerna är skapade utifrån en tanke om att inte dominera livet utan vara en bakgrund till det. Vi ser det alltså inte som designens uppgift vara sig att vara rolig eller att skapa sensation.”

Den 22 oktober hålls DesignOnsdag – om kvalitet & hållbarhet i svensk forms lokaler på Skeppsholmen, dit jag är inbjuden som gäst i panelen. Journalisten Annica Kvint leder samtalet med utgångspunkt från sin nyutkomna bok Med nya ögon baserad på ett antal intervjuer (däribland Norrgavel).

unnamed”Framtidens arkitektur- och designklassiker andas kvalitet rakt igenom. De är bra både på och under ytan och skapade utifrån den globaliserade värld med miljöhot som vi faktiskt lever i”

Datum: Onsdag 22 oktober 2014.

Tid: 17.30–19.30, samtalet börjar 17.45. 

Plats: Svensk Form, Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen, Stockholm.

Kul om DU kommer!

En kommentar

  1. greta

    Ibland stämmer inte den egna ”tiden” som när önskan finns om att kunna delta vid viktiga ”möten” som nu Design onsdag om kvalitet och hållbarhet i Stockholm. Vore bra om Svensk Form Västernorrland tog samma initiativ i detta viktiga ämne.
    Greta

Till toppen