Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Norrgavel AB.

All behandling av personuppgifter inom Norrgavel sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya Norrgavelvänner/kunder och från och med den 25 maj 2018 för befintliga Norrgavelvänner/kunder.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

1. Personuppgiftsansvarig

Norrgavel AB, Lovartsgatan 10, 211 74 Malmö, Sverige (nedan benämnt vi/Norrgavel) är personuppgiftsansvarig. Norrgavel är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

2. Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig som Norrgavelvän hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Norrgavels webbplats eller som du lämnar till oss i våra fysiska butiker. Detta omfattar:

- Information som du lämnar till oss vid registrering som "Norrgavelvän" eller som kund i fysisk butik alternativt e-handelsplattform. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer och kontaktinformation.

- Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt.

- Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

- Uppgifter som vi får i de fall du svarar på enkäter och undersökningar.

- Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

4. Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

- Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida.

- Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser.

- Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

5. Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du klicka på "Avsluta prenumeration" längst ner i något av våra nyhetsbrev/vänmail. Alternativt kontakta vår webmaster och be denne ta bort dig från adresslistorna.

Välkommen att kontakta Norrgavels webmaster på webmaster@norrgavel.se

6. Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

- Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (exempelvis vid indrivning av betalning för köpta varor och drift av webbplatser).

- Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat, postadress, telefonnummer och e-postadress.

7. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Norrgavel använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Dina kortuppgifter skickas direkt och krypterat till vår betalningsleverantör, uppgifterna sparas inte i Norrgavels system.

8. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

9. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på webmaster@norrgavel.se. Du kan förstås även skriva till oss: Norrgavel AB, Lovartsgatan 10, 211 74 Malmö, Sverige.


[Denna policy gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltig tillsvidare]