Medlemsvillkor

Välkommen till Norrgavels kundklubb! Vi har valt att kalla våra medlemmar för Norrgavelvänner. Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap. I dessa medlemsvillkor avses med ”Norrgavel” eller ”vi”, Norrgavel AB, org. nr 556491-3381, med adress Lovartsgatan 10, 211 74 Malmö, som erbjuder medlemskap i ”Norrgavels vänner” i Sverige.

1. Medlemskap och registrering

1.1 Nytt medlemskap

För att bli medlem i Norrgavels vänner måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan bli medlemmar i Norrgavels vänner. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet är kostnadsfritt.

1.2 Registrering av medlemskap

Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla din email-adress samt önskad butik i sidfoten nedan alternativt i någon av våra fysiska butiker. Medlemskapet är kortlöst.

1.3 Hantering av medlemskap

I nuläget finns inte möjligheten att hantera ditt medlemskap via vår hemsida.

2. Erbjudanden, förmåner och kommunikation

Genom Norrgavels vänner kommer du att kunna få personligt anpassad kommunikation med såväl personliga som generella medlemserbjudanden. Du får även nyheter, rekommendationer, inspiration samt inbjudningar till event och kundkvällar.

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via vänmail (e-mail) eller postala utskick. Om du inte vill få information från oss kan du direkt avregistrera dig genom att kontakta oss på webmaster@norrgavel.se

De uppgifter vi samlar in används för att utveckla vårt sortiment samt till hur vi utvecklar Norrgavels vänner och vår hemsida.

3. Behandling av personuppgifter

Genom att registrera dig för medlemskap hos Norrgavel, samt för att kunna uppfylla villkoren för
medlemskap i Norrgavels vänner, kommer dina personuppgifter att behandlas.

Vi kommer i första hand samla information direkt från dig men för att uppdatera dina adressuppgifter kan vi även komma att kontrollera din information gentemot offentliga register. Detta för att säkerställa att dina registrerade uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Norrgavel AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556491-3381 och har sitt säte i Malmö. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter – se vår integritetspolicy. Du är såklart även välkommen att kontakta oss på webmaster@norrgavel.se om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.

4. Ändring av medlemsvillkor

Norrgavel förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Norrgavels vänner. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på norrgavel.se där de senaste villkoren alltid finns. Skulle du inte acceptera de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer då även förklara innebörden av ändringarna.

5. Avslutande av medlemskapet

Ditt medlemskap i Norrgavels vänner gäller tills vidare eller tills du eller Norrgavel säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår webmaster. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.

Om medlemskapet skulle missbrukas förbehåller sig Norrgavel rätten att avsluta medlemskapet med omedelbar verkan.

6. Kontaktuppgifter

Har du frågor om Norrgavels vänner eller om ditt medlemskap är du välkommen att kontakta oss på webmaster@norrgavel.se


[Dessa villkor gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltiga tillsvidare]