Om Norrgavel

Historien bakom Norrgavel är en historia om starka värderingar. Det är inte alltid enkelt att följa sin övertygelse, men vi har sedan starten en tredelad värdegrund som hjälper oss att hålla kursen. Vi driver vårt företag framåt utifrån ett humanistiskt, ett ekologiskt och ett existentiellt perspektiv.


Historia

Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmsstenskolan.

Hans intresse för möbler och möbelskapare väcktes tidigt och som nyexaminerad arkitekt på 80-talet insåg han snart att han ville lära sig mer om möbler, snickerihantverket och konsten att skapa goda hemmiljöer. Han uppfattade dåtidens svenska arkitektvärld som hårt styrd av modernismen och uppfattade inredningsarkitekturen som något av en frizon.

Det var också som arkitekt för Carl Malmstenutställningen på Nordiska Museet i Stockholm 1988 som Nirvan Richter för första gången blev känd i ett vidare sammanhang. Här kom några typiskt Richterska drag fram: kunskapen om ämnet, respekten för det gedigna hantverket, kreativiteten och den lite rebelliska lekfullheten. Ambitionen var att lyfta ner Malmsten från piedestalen och blåsa bort något av dammet och högstämdheten för att bättre kunna visa hur relevanta många av hans idéer fortfarande var.

Läs mer

Vår värdegrund

Norrgavels möbler kan karaktäriseras av ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och långsiktighet. Men det är inte primärt möbler vi säljer, utan ett förhållningssätt till inredning, egentligen till livet i stort. Denna helhetssyn på inredning har vi försökt fånga i följande beskrivning av värdegrunden som humanistisk, ekologisk och existentiell.


1. Humanistisk – om människan

Våra möbler och inredningsdetaljer är gjorda med största omsorg om detaljer, funktion och formskönhet. Ambitionen är alltid att göra möblerna så fina som det någonsin går. Vi begränsar oss inte till köpögonblicket, utan blir allra gladast då kunder kommer in och beskriver en kvalitet de upptäckt först efter en lång tids användning.

2. Ekologisk – om naturen

Kretsloppstänkandet är själva grunden i vårt sätt att göra möbler. Självklart ställs vi inför val där det vore frestande att förtränga miljöaspekten, men det skulle bara kännas romantiskt i betydelsen att det vore som att blunda för realiteter. Denna strikta hållning gör att vi nästan aldrig hamnar i diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, utan istället fritt kan arbeta med det naturliga av ren lust.

Norrgavel var först i Sverige med att få Svanens miljömärkning på hemmöbler och tilldelades 1999 Möbelbranschens Miljöpris som delades ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

3. Existentiell – om evigheten

Den humanistiska hållningen bröt mark med demokrati och fördelningsfrågor för hundra år sedan. Ett drygt halvsekel senare kom ekologin upp på dagordningen. Idag handlar globala konflikter mycket om existentiella värden, resulterande i kamp mellan olika trossystem. Den industriella kulturen samt den tekniska och vetenskapliga har aldrig integrerat dessa frågor. I idévärlden bakom Norrgavels företagskultur utgör dessa frågor själva kärnan. Vad är meningen med allt? Hur förhåller sig Norrgavel till konsten att vara människa?

Läs mer

Miljöarbete

Norrgavel har växt fram ur en längtan efter nutida möbler som är i samklang med naturen ur alla aspekter. Sedan Norrgavel grundades år 1993 har vi arbetat med ett konsekvent kretsloppstänkande. Miljö och ekologi är en självklar del av vår tredelade värdegrund. Syftet med vår miljöpolicy är att mer i detalj beskriva hur värdegrundens förhållningssätt konkret avspeglar sig i materialval, tillverkning, logistik, skötselråd, design och marknadsföring.

Läs mer

Från skiss till kund

Kvalitet har många dimensioner. Norrgavels grundare Nirvan Richter, då arkitekt, längtade i början av 80-talet efter de kvaliteter han upplevde hos möblerna från sin fars hemtrakter i Dalarna. Efter att ha utbildat sig till möbelsnickare på Malmstensskolan skapade han sina första möbler. Det var ett sätt att uttrycka sin vision om ett annat sätt att inrätta sitt liv. Sedan dess har Norrgavel lagt yttersta omtanke vid hela processen från träd till färdig möbel.

Läs mer

Nirvan Richter

Grundare och formgivare


"Hur kan heminredning vara viktigt när världen ser ut som den gör? Nirvan Richter inleder ofta sina föreläsningar om Norrgavel med den frågan. Det kan tyckas överraskande att mannen, som ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt just heminredning, säger så. Men samtidigt är frågan egentligen helt följdriktig. För här handlar det om en man, som hela tiden arbetar med att förena motsägelser. Hur kan vi bli hela när allt runt oss är splittrat? Hur kan vi hitta stillhet när tillvaron bara rusar förbi? Hur finna fasthet när allt grundar upp, när ytorna blir allt mer glättade, allt halare och mer undflyende? Nirvan Richter tvekar inte — svaret finns naturligtvis inom dig själv".