• Reklamationer

  Information om reklamationer

  På Norrgavel drivs vi av nöjda kunder, och strävar efter att leverera möbler och inredning som ska hålla över generationer. Vi arbetar med noggranna kvalitetskontroller i flera led, och samarbetar enbart med leverantörer som lever upp till våra högt ställa krav på kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Trots detta kan avvikelser förekomma, och om detta inträffar så är det viktigt att våra kunder får effektiv och bra hjälp i reklamationshanteringen.

  Hur går jag tillväga för att göra en reklamation?

  För att vi ska lyckas med detta, tar vi tacksamt emot så mycket information som möjligt redan vid din första kontakt med oss. Maila ditt ärende till reklamation@norrgavel.se med följande info:

  - Ditt ordernummer/bild på kvitto
  - En beskrivning av vad du behöver hjälp att åtgärda
  - Tydliga bilder (se beskrivning och exempel nedan)

  1. En bild tagen på hela möbeln/produkten

  Tagen med ca 1 meters avstånd, med defekten synlig (här markerad med ett rött X)

  2. En mer detaljerad bild

  Tagen med ca 0,5 m avstånd, med defekten synlig (här markerad med ett rött X)

  3. En detaljbild

  En detaljbild med defekten (här markerad med ett rött X) synlig och uppmätt med exempelvis en tumstock som visar defektens storlek.

  Vi ser varje ärende vi får till oss som en chans att förbättra vårt arbete för framtiden. En skyndsam lösning där du är nöjd med både din investering från Norrgavel och din kontakt med oss är alltid vårt främsta mål.