• Rent innehåll & livsviktiga insikter

  nirvan-rent-innehall

  September, 2019

  Norrgavels grundare och formgivare Nirvan Richter har ända sedan studietiden ägnat avsevärd tid åt att fundera över vad som får oss att må bra och hur vi kan integrera kretsloppstänket i inredning. Möt Nirvan Richter som pratar om rent innehåll och vikten av att lyfta fram fotosyntesen i inredningen. Här delar han med sig av tankar och funderingar kring nödvändigheten och glädjen i att omge sig med möbler och inredningsdetaljer som är gjorda av naturmaterial. Vi riktar strålkastarljuset mot det "andra benet" i Norrgavels värdegrund – det ekologiska.

  Hur påverkas inomhusmiljön av materialvalen i Norrgavels möbler?

            – I mitt examensarbete efter arkitektutbildningen ägnade jag fyra år åt att undersöka varför jag trivdes bättre i gamla hus än i nya. Varför ville jag inte verka i den miljön som gällde då? Vilka kvaliteter hos ett hus fick mig att må bra? Jag kom fram till att effekterna av att välja en miljö med naturmaterial ger ett helt annat inomhusklimat.

  När man jobbar med naturmaterial och öppna ytbehandlingar – hygroskopiska material – så bidrar det till en behaglig inomhusmiljö. Naturliga material luktar annorlunda. Ljuden blir annorlunda i naturliga material. På Norrgavel säger vi att naturliga material lever; de förändras och är på så vis inte livlösa. De kräver ofta också ett annat förhållningssätt för att vi ska trivas med dem. Exempelvis måste man puffa plymåer som är gjorda av naturmaterial och vara rädd om målade ytor så att de inte slits för snabbt. Man behöver vara mer alert och observant – det blir en snabbare återkoppling med naturmaterial. Det är lättare att komma i djup kontakt med sig själv i naturliga miljöer, eftersom de uppvisar kvaliteter lika vårt eget kretslopp, födseln, andningen, huden, åldrandet. Inom zenbuddism excellerar man i att jobba med den fysiska miljön för att vässa sitt sinne och därmed uppnå större tillfredsställelse här och nu. Det finns ingen anledning att åka jorden runt, utan allt finns i oss själva... Vi kan nå tillfredsställelse inåt istället för utåt.

  Det är skillnad på en Las Vegas miljö och ett zen-bad – vem som helst kan nog känna den kvalitetsskillnaden.


  Vad är annorlunda med en Norrgavel-möbel – som är genomgående gjord av rena naturmaterial såsom massiv trästomme, gummitagel, naturlatex och sjöfågelfjäder, benställning i ek, klädsel i 100% linne – istället för syntetvadd, polyesterklädsel, plastlacker och textil med olika sorters kemikalier och flamskyddsmedel?    

         – I själva materialbiten så klarar vi på Norrgavel i stort sett att hålla oss till kretsloppsmaterial som inom en mansålder återgenereras genom fotosyntesen. Det vi ännu inte klarar, är att vi använder fossila källor i energi och transporter. Man kan slänga ner en Norrgavel-soffa i en insjö utan att naturen tar långvarig skada. Det är en enorm skillnad! Vilken annan soffa som helst på marknaden kommer att ta tusentals år att bryta ner och kommer bidra med ännu mer mikroplaster i näringskedjorna.

  Man måste ta in nivån med kretsloppstänk – det var något som var fullkomligt naturlig för människor ända fram till för någon generation sedan när det gällde material. Man förstod att man inte kunde göra så mot naturen. Då fanns det inga sopstationer. De restprodukter som man skapade på en gård skulle tillbaka till naturen på något sätt. Det är vi som har levt i en romantisk bubbla, någon slags hybris, där vi tror att vi har kontroll över naturen. Men vi har inte den minsta chans mot naturen.


  Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den gör? ("Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den gör?" är även titeln på en bok som gavs ut år 2005 och handlar om Nirvan Richter och de första tio åren med Norrgavel.)

  – Inredning är egentligen helt oväsentligt. Om man bygger sitt liv enbart på inredning så är man på helt fel spår. Men om man hittar viktiga saker i livet, så blir därmed också inredning viktigt – inredning kan vara en inkörsport till det som är viktigt på riktigt. När det gäller inredning och Norrgavel så är det inte för inte som vi redan från starten arbetade fram en värdegrund – utifrån vilken det kunde kännas meningsfullt att bedriva en näringsverksamhet. Om vi inte handlar i samklang med våra värderingar, så mister saker sin mening.

  Inredning är otroligt viktigt för många men ger i dagsläget näring åt en trend som bygger på ett linjärt tankesätt. Det funkar inte! När designmänniskorna underblåser ett tankesätt hos mänskligheten om att ständigt vara uppdaterade och moderna, så leder det till något destruktivt. På så vis är inredning oerhört viktigt, eftersom inredning därmed också är en existentiell fråga. Beroende på vilken världsbild man har... Själv har jag haft väldigt svårt att finna en plats i designvärlden under alla år. Slarvigt uttryckt kan man säga att designvärlden är ytlig, men det är dumt att använda de uttrycken. Kanske snarare att man pinsamt länge blundat för realiteter.

  Man kan ju ha ett gott och relativt bekvämt liv även om man underordnar sig livsbetingelserna på den här planeten. Utan att romantisera det, så fungerade det en lång bit in på 1900-talet. Därefter löpte det total amok. Jag funderade på hur jag bäst kunde påverka saker i en annan riktning och bestämde mig för att inte arbeta som arkitekt utan tog beslutet att jobba med den kunskap jag har och att jobba ansvarsfullt fast i mindre skala. Alltså att arbeta med de material som finns i naturen och som kan återgå till naturen. Motsatsen till syntetiska material som orsakar irreversibla processer. Restprodukter från plastmaterial sprids i naturen – och naturen kan inte bryta ner dem. Våra hav innehåller snart mer plast än fiskar. Vad är det vi har gjort på den här planeten? På Norrgavel håller vi oss till de material som skapats med hjälp av fotosyntesen. Naturmaterial = kretsloppsmaterial. Det tar typ 100 år för ett träd att växa upp, medan vi alltid har varit oerhört restriktiva med exempelvis sten som tar alldeles för lång tid att återskapas i naturen. Då har man i själva materialbiten inte gått in och stört de övriga systemen.

  trad-detalj


  På det sättet kan man göra skillnad även när det gäller inredning. Vissa trender är icke ansvarsfulla. En romantisk dröm som har florerat i åtminstone 100 år är drömmen om det syntetiska (dvs, material utvunnet ur råolja). Det mänskligheten nu börjar få upp ögonen för är konsekvenserna av det romantiska tänkandet och att det inte kan fortgå så här. När man tar in dessa dimensioner så är det fånigt att inte orka puffa en soffplymå av naturmaterial.

  Utifrån kärnkraften så började jag tänka på ekologi under 70-talet. På den tiden skrevs det väldigt lite om ekologi och absolut ingenting om ekologi på rosa sidorna. Det handlade inte om att problematiken inte var känd men traditionell media var sena på det, inte minst vad gäller kopplingen mellan företagande och ekologi. Karl-Henrik Robèrt, grundare av miljöorganisationen "Det naturliga steget", jobbade med dessa frågor i ett större perspektiv – hur naturresurser och kultur kan samverka. Så jag kollade med honom om det var relevant att hålla sig till naturmaterial och han tyckte det var en klok inriktning.

  Det som sedan start har varit Norrgavels tredelade värdegrund har börjat gå ihop nu – cirkeln sluts. Andra delen, den ekologiska, kräver förändring av existentiell natur, den tredje delen, vilket i sin tur leder till en annan syn på humanism, den första delen. För massa år sedan gick jag en meditationsretreat med namnet "not until you die". Det finns också i titeln på Roy Scrantons bok "Att lära sig dö i antropocen" (se faktaruta) som handlar om att möta klimatförändringarnas nya utmaningar på ett så kreativt sätt som möjligt. Inte förrän vi vågar släppa identifikationen i oss själva, med personlighet, ägodelar mm, så kommer vi kunna leva ett annat liv. Ett liv där vi inte längre ensidigt styrs av behovstillfredsställelse utifrån. Som en konsekvens av ekologin så behöver man börja tänka på existentiella frågor som i förlängningen öppnar för en mer kärleksfull existens.

  Är konsumenter så pålästa och medvetna att de ställer frågor om och krav på innehållet i möbler?

            – Man kan definitivt se en stor förändring som har skett gradvis under de senaste tio åren. För närvarande har vi en ökad medvetenhet tack vare "Greta-effekten". Det är kopplat till den unga generationen. Allt med Greta Thunberg är bra, men det är ganska fantastiskt att de saker hon säger inte är något nytt. I mitt examensarbete som skrevs för 40 år sedan belyser jag just dessa frågor. Och jag i min tur hade fått det från någon annan... Yngre vågar se saker som de är. Men det är inte den nivån av förändring som krävs. Det är en helt annan insiktsnivå som krävs, på ett djupare plan. Den destruktiva tidsålder som vi nu lever i – antropocen – kräver en radikalt ny vision för mänskligheten.

  Avslutningsvis – är det viktigt för dig att inspirera människor runt omkring dig att leva på ett mer hållbart och existentiellt fulländat liv?   

         – Under den korta tid vi är här är det viktigt för mig att göra vad jag kan, för att livet på planeten som det var tänkt ska kunna fortgå. Jag vill göra det jag kan för att höja medvetandenivån, min egen och andras. Vad kan jag göra för att sprida insikten och försöka stoppa en destruktiv utveckling? Det handlar om att hitta lösningar från en annan nivå.

  Jag vill ha ett enkelt liv och inte sätta krokben för mig själv. Ett enkelt liv kan låta paradoxalt men det handlar om att "våga dö". Människor som närmar sig den fysiska döden som gamla får ofta något rofyllt i sig. Finns det något sätt att uppnå det tillståndet före dödsbädden så vill jag komma till dessa insikter. Som en effekt av att man följer den banan startar en självgenererande process. När man släpper sin egen identitet så växer kärlekspotentialen i en själv. Det är något som sker av sig själv. När egot minskar så ökar det andra.

  Hela Norrgavels värdegrund finns att läsa här.  ANTROPOCEN

  Den globala uppvärmningen är inte bara en aktuell version av en gammal undergångsmyt. Det handlar inte om hysteri. Den globala uppvärmningen är ett faktum. Och vi har förmodligen passerat den punkt när vi kunde ha gjort något åt den. För klimatforskare, politiker och folk i säkerhetsbranschen är frågan inte huruvida global uppvärmning existerar eller inte, eller hur vi kan förhindra den, utan hur vi ska anpassa oss till ett liv i den upphettade, labila värld vi skapat. Denna nya värld har ett namn: antropocen. Ordet kommer från den klassiska grekiskan. Alla epoker under den senaste geologiska perioden (kenozoikum) har fått ändelsen -cen från kainos, som betyder "ny". Anthropos betyder "människa".
  Tanken bakom ordet "antropocen" är att vi inträtt i en ny epok i jordens geologiska historia, som utmärks av att den mänskliga arten börjat spela rollen av geologisk kraft. Biologen Eugene F. Stoermer och den Nobelprisvinnande kemisten Paul Crutzen lanserade termen år 2000, och den har blivit allt mer accepterad i takt med att evidensen ökat för att förändringarna som den globala uppvärmningen medför inte bara kommer att påverka jordens klimat och biodiversitet, utan själva dess geologiska struktur, och detta inte bara i några hundra år utan i tusentals år.
  Att lära sig dö innebär att lära sig släppa taget om egot, föreställningen om sig själv, framtiden, vissheten, det man engagerat sig i, strävan efter njutning, något bestående, stabilitet. Att lära sig släppa taget om hoppet. Att lära sig släppa taget om döden...

  FOTOSYNTESEN OCH FOSSILA BRÄNSLEN

  Under 99,9 procent av människans tvåhundratusen år på jorden kom nästan all vår energi från fotosyntesen. Det mesta av vårt bränsle kom från växtriket, genom att vi åt det direkt, eller via djuren vi använde eller jagade, eller genom biomassa som trä, med användande av en del energi från vatten och luft genom teknologier som väderkvarnar och användningen av segel. Det industriella kolet förändrade allt. Under de senaste tvåhundra åren – en tiondels procent av människans existens – har det mesta av vår energi inte kommit direkt från fotosyntesen, utan från lagrad kolenergi i form av fossila bränslen. Genom att överföra miljoner ton kol från jorden till luften har vi åstadkommit grundläggande förändringar i jordens klimat, biosfär, och geologi. Dessa förändringar har stört de klimatmönster som regleras av jordens bana runt solen och kommer att fortsätta att störa dem under tusentals år.

  Källa: "Att lära sig dö i antropocen" av Roy Scranton