• Materialguide & skötsel

  På Norrgavel använder vi naturmaterial. Med naturmaterial menas att materialen ingår i det naturliga kretsloppet och kommer från naturen, växter, djur eller mineraler. Både vackert och hållbart – i dubbel bemärkelse. Våra möbler är företrädesvis tillverkade av skandinaviska träslag.
  Utöver trä använder vi även textilier, läder, fårskinn, betong och kalksten. Eftersom vi valt att arbeta med naturmaterial kommer våra möbler att åldras vackert och naturligt. Materialen vi använder oss av gillar dessutom att bli använda. År efter år. Många av möblerna går att få tillbaka till nyskick igen genom ex. slipning och oljning.

  Att regelbundet sköta och underhålla våra möbler blir en slags manifestation i närvaro: det hjälper oss att leva i nuet. Så vårda din möbel med en stor dos kärlek – och den kommer åldras med skönhet och värdighet. Du hittar våra möbelvårdsprodukter här.


  Livslång kärlek

  Norrgavels möbler är gjorda för att hålla i generationer. Därför använder vi så få olika material som möjligt och om vi använder fler i samma möbel så ser vi till att de är väl separerade från varandra. Det underlättar såväl daglig skötsel som eventuella reparationer och framtida destruktion.

  Renovera!

  Skulle din Norrgavel-möbel skadas eller gå sönder på ett sådant sätt att du inte själv kan renovera den erbjuder vi reparation till självkostnadspris. Läs mer här

  Sälj!

  Kanske är det så att din soffa inte passar i din nya bostad eller att bordet faktiskt är för litet. Låt någon annan njuta av dina möbler! Publicera din annons via Norrgavel vintage – och nå en dedikerad målgrupp. Vi erbjuder alla som vill sälja sina Norrgavel-möbler en gratis annons på Tradera. För instruktioner, läs mer här.

  Återvinn!

  När möbelns, eller delar av möbelns, livstid är slut lämnas den i containern för trä på återvinningscentralen. Detta gäller både obehandlat och ytbehandlat trä. Skruvar samt beslag behöver inte avlägsnas.

  Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, medan användningen av målat trä är mer begränsad.