• Tillverkning

    Ända sedan starten 1993 har Norrgavel konsekvent valt att tillverka möbler av rena naturmaterial som skapats med hjälp av fotosyntesen. Alltså det kretslopp där växter och levande organismer tar hand om energi från solljus.


    De obehandlade möblerna ytbehandlar, målar samt monterar vi på plats i produktionslokalerna i Lammhult, där också den slutgiltiga kvalitetskontrollen görs. De allra flesta av Norrgavels möbler tillverkas av utvalda snickerier i Småland, Skåne och Baltikum. Tack vare det blir transporterna korta och miljöbelastningen mindre. Snickerierna står för stor yrkesskicklighet och erfarenhet; ofta flera generationer tillbaka. Ett gediget hantverkskunnande krävs, för även med de bästa och modernaste maskinerna måste en del moment göras för hand. Det är ett långsiktigt åtagande att börja tillverka en ny produkt för Norrgavel och bygger på ömsesidig tillit. Kvalitetskänsla, yrkesstolthet och noggrannhet är avgörande faktorer i valet av nytt snickeri. 

    Valmöjligheterna är otaliga med Norrgavels möbler. Tanken är att varje kund ska ges möjlighet att vara medskapare till sina personligt utformade möbler som på så vis matchar specifika önskemål och behov. Den kundstyrda tillverkningen gör att Norrgavels möbler vanligtvis har 1–12 veckors leveranstid.