• Birger Jarlsgatan 27 – en magisk lokal under förvandling

  Norrgavels grundare och formgivare, Nirvan Richter, följer noggrant arbetet med ombyggnationen på Birger Jarlsgatan 27. Den 24 augusti är det dags för invigning och kunderna kan återigen hitta butiken på samma adress som tidigare. Fotograf: Emil Fagander  Juni 2023

  Sedan 1999 har Norrgavel legat på samma adress i Stockholm, men under det senaste året har lokalen varit en byggarbetsplats. Här pågår en stor ombyggnation som kommer vara klar först i slutet av sommaren. Under tiden har butiken fått flytta in i en tillfällig och betydligt mindre lokal tvärsöver gatan. Men vad är det egentligen för någon förvandling som den historietyngda butikslokalen på Birger Jarlsgatan 27 genomgår?


  I slutet av augusti 2023 ska dörrarna åter slås upp för kunderna på Birger Jarlsgatan 27. Frågan är vad man kommer mötas av. Norrgavels grundare Nirvan Richter berättar om visionerna kring ombyggnationen och förhoppningarna med den “nya” butiken.

  – Vi stod inför ett vägval där vi antingen behövde leta efter ny lokal eller genomföra en omfattande ombyggnad av hela husets hörnlokal i två våningar. Det ursprungliga teaterrummets imponerande takhöjd är ju magisk, så det hade varit svårt att hitta något med samma inneboende potential. Redan tidigare kände jag de arkitektoniska kvaliteterna, men först nu i och med den stora ombyggnationen förstår jag essensen i lokalen, säger Nirvan.


  “Det är samma arkitekt som några år senare ritade Liljevalchs.“  På denna arkivbild från 1911 syns huset på Birger Jarlsgatan 27, med sitt tidstypiska och tunga nationalromantiska uttryck. Huset ritades av arkitekten Carl Bergsten och stod klart 1911. Fotograf: Anton Blomberg  Huset, som är ritat av arkitekten Carl Bergsten, har ett tungt nationalromantiskt uttryck. Och det är alltså samme arkitekt som några år senare ritade Liljevalchs. När Norrgavel först flyttade in i lokalerna 1999 gjordes en enkel anpassning på egen hand och därefter har smärre förändringar genomförts successivt. Många ändringar gjordes för att anpassa lokalen till det man länge trodde var original. Men det visade sig vid närmare efterforskningar att mycket av inredningen, med sina rundade former, hade tillkommit under ombyggnationen 1938. Även det avrundade sidotaket på andra våningen tillkom först i och med att biografen Aveny tog över hyreskontraktet i slutet av 30-talet. En opraktisk detalj som har orsakat huvudbry för Norrgavels del under åren, då inga skåp eller högre möbler fått plats längs med väggarna där. Men nu är det adjöss med 40-talsformerna och fokus på originaluttrycket från 1911. I övre entresollens gallerigång har exempelvis ett trätak satts in som en blinkning åt motsvarande lösning på Liljevalchs.


  “Vi har varit väldigt fokuserade på att lyfta fram potentialen som finns i lokalen.“


  – Vi har varit väldigt fokuserade på att lyfta fram potentialen som finns i lokalen. Dels genom att gå tillbaka till ursprunget, undersöka vad som är original och sedan återgå till Carl Bergstens intentioner när han ritade huset i början av 1900-talet. Men samtidigt anpassa lokalen till vår verksamhet förstås. Hela arbetet har skett under överinseende och med värdefull input från en byggnadsantikvarie som har sökt efter historisk fakta i olika arkiv. Vi har även haft fantastisk hjälp av arkitektbyrån Fojab som har varit väldigt djärva i sitt tankesätt. Det var på deras initiativ som alla balkongkonstruktioner från 1938 fick ge vika för en helt ny entresoll-lösning, med en elliptisk öppning mellan våningarna. Det visade sig nämligen att utformningen inte var original och då var vi fria att ändra. Även biografens svarta stentrappa har avlägsnats, eftersom vi har införlivat den före detta utomhustrappan i lokalen. Ett helt gäng arkitekter har varit inblandade i arbetet och det har varit väldigt roligt och givande att löpande kunna diskutera arbetet med andra yrkesmän, säger Nirvan.

  “När man kliver in i butiken kommer man mötas av betonggolv och en låg mur som flörtar med den tidens nationalromantiska uttryck.“

  Renoveringsarbetet har inneburit att samtliga installationer, undertak och onödiga vägginklädnader skalats av. Och då kom konstruktionerna från 1911 fram, vilka lämnas synliga på ett brutalt sätt. De stilvidriga glaspartierna i fasaden är borttagna och ersatta med träpartier i massiv ek, som är mer lika originalutförandet. När man kliver in i butiken kommer man mötas av en slags utomhuskänsla med betonggolv och en låg mur. Ett stilgrepp som flörtar med den tidens stilbildande storheter; Axel Munthe, Carl Milles och Carl Eldh – och deras tidstypiska nationalromantiska uttryck. Något som dessutom passar extra bra tillsammans med stentrappan. I övriga delar av lokalen kommer originalparketten kompletteras med massiv ekparkett lagd stav för stav. I och med att samtliga inklädnader i lokalen skalats bort så kommer betongtaket vara synligt – ett medvetet val att låta konstruktionerna framträda. Lite som en referens till Norrgavels synliga möbelkonstruktioner. Men hur kommer då kunderna uppleva renoveringen och förändringen när de kliver in i lokalerna i slutet av augusti?

  “Inom detaljhandeln ser man sällan något som liknar detta.”  – Våra trognaste kunder kommer nog stå mållösa och överhuvudtaget inte förstå hur det nya hänger ihop med det gamla – varken varumärkesmässigt eller rumsligt. Det är en så otroligt stor förändring. Inom detaljhandeln ser man sällan något som liknar detta. Inspirationskällor har varit allt från Lunds domkyrka till avskalade gotländska hus. Med så vackra rum behövs inte så mycket mer, säger Nirvan.

  I de ombyggda butikslokalerna kommer stort fokus ligga på att försöka ge sortimentet ett mer kurerat uttryck genom att skala av och renodla. Ambitionen är att visualisera hur hela sortimentet är koordinerat i form, material, storlek och färg. Detta är tänkt att ytterligare förtydligas med en uppdelning i olika rumsligheter. Internt går dessa rum eller avdelningar under beteckningarna VARA, VÅRDA, SKAPA och DRÖMMA.


  “Hur kan man driva butik och samtidigt förespråka minskad konsumtion?”


  – Kunderna som kliver in i butiken ska genast få svar på frågan; hur kan man driva butik och samtidigt förespråka minskad konsumtion? Vi vill lyfta fram glädjen i att göra genomtänka val och att ta hand om sina möbler genom hela livet. När man handlar hos Norrgavel är man delaktig i den kreativa processen och medskapare till sina möbler. Visionen är förstås även att företagets tredelade värdegrund ska förmedlas tydligt här, säger Nirvan.

  Några av alla de personer som har varit engagerade och delaktiga i den stora ombyggnationen av butikslokalen på Birger Jarlsgatan 27. Från vänster; Bijan Mobaraki (Humlegården Fastigheter), Michael Uebel (Norrgavel), Nirvan Richter (Norrgavel), Berit Thorén (Norrgavel), Andreas Jansson (Öhmans bygg). Fotograf: Emil Fagander


  BIRGER JARLSGATAN 27 – GENOM ÅREN

  Lokalen på Birger Jarlsgatan 27 bär på många minnen och spår från tidigare verksamheter. När fastigheten stod klar 1911, flyttade Intima teatern in i den ändamålsenliga teaterlokalen. Senare tog Komediteatern över lokalen och i slutet av 30-talet genomgick den ursprungliga teaterlokalen en omfattande ombyggnad. Då adderades ett gracilt och festivitas-inspirerat formspråk – en utmärkande stil som var typisk för den tidens biografer. 1938 flyttade biografen Aveny in och blev kvar under många år. Efter en rad anpassningar och ombyggnationer på 80-talet, huserade rockklubben Gino här under några händelserika år fram till mitten av 90-talet. Åren innan Norrgavel tog över hyreskontraktet lät Nordins reklambyrå bygga om lokalen till ett påkostat och modernt kontor. Humlegården Fastigheter äger fastigheten på Birger Jarlsgatan 27.


  Våra butiker

  Varmt välkommen till våra butiker runtom i Sverige – upplev naturmaterialen, provsitt, jämför färgprover, känn doften, ta en närmare titt på snickerihantverket... Hos oss får du omsorgsfull, professionell och personlig hjälp. För att kunna göra välgrundade och långsiktiga val som förskönar och förenklar vardagslivet.

  Info & öppettider