• Februari, 2010

  Från skiss till kund

  Kvalitet har många dimensioner. Norrgavels grundare Nirvan Richter, då arkitekt, längtade i början av 80-talet efter de kvaliteter han upplevde hos möblerna från sin fars hemtrakter i Dalarna.

  Efter att ha utbildat sig till möbelsnickare på Malmstensskolan skapade han sina första möbler. Det var ett sätt att uttrycka in vision om ett annat sätt att inrätta sitt liv. Sedan dess har Norrgavel lagt yttersta omtanke vid hela processen från träd till färdig möbel.

  Formen på möblerna kommer till Nirvan Richter när han slappnar av djupt under yoga och meditation, varifrån han nedtecknas bilder och tankar i sin skissbok. Vilken typ av möbel som ska tas fram - produktutvecklingen - kan vara ett resultat av önskemål från kunderna, eller komma från Nirvans vision.

  Det första steget i produktutvecklingen är att Nirvan kommunicerar med sin kollega, möbelsnickaren Tomas Fröding. De är mycket samkörda efter att ha arbetat tillsammans i 15 år (2010). Tomas bas är snickeriet en trappa ner från Nirvans kontor, vilket underlättar den täta dialogen när Nirvans vision ska gestaltas i en färdig prototyp.

  - Det är först när man får träet i handen det händer, när man känner dess möjligheter och begränsningar. Nirvan kan tala om hur det ska kännas när man sitter i en stol, hur träet ska svepa runt en i ryggslutet, hur det ska kännas när armen vilar på armstödet. Känslan går inte att rita fram. En millimeters justering kan avgöra om en möbel blir fulländad eller ej, berättar Tomas Fröding.

  Möbeln skapas i full skala i snickeriet. Sedan anlitas rätt tillverkare för just den möbeln. Tillverkningen är kundorderstyrd och ytbehandlingen sker specifikt till varje kund på Norrgavels egen anläggning i Lammhult, vilket förutsätter en avancerad logistik.

  Momenten för att tillverka varje möbel är många, i flera av stegen krävs det rent hantverk. Det tar till exempel två timmar för en tapetserare att göra den fasta sitsen till länstolen. Stor omsorg läggs om detaljerna, som nyckeln till byrån som tillverkas av en silversmed.
  Norrgavels möbler innehåller så få olika material som möjligt, och alltid naturmaterial. I sofforna 85 och 100 är det trä, bomull, gummi från gummiplantan och jute från växtriket. Från djurriket fjädrar från leverantörer som garanterar en etiskt hållbar behandling av djuren, tagel och ull från främst nordiska får. Från mineralriket är det järn som förädlats till olika stållegeringar.

  - Det vi tillverkar ska kunna återgå till naturen. Jag vill kunna känna att jag skulle kunna kasta möblerna i den vackra sjön vid min fars föräldrahem i Dalarna utan att tveka över om det skulle vara skadligt för miljön eller ej, säger Nirvan Richter.

  Bild från Nirvans skissbok, 13 januari 1992