• Julefrid, tillbakablickar och framtiden

  Intervju med Nirvan, november 2018.

  Under hela 2018 har firandet av Norrgavels 25-årsjubileum pågått. Ett kvarts sekel med starka värderingar och uppskattade möbelklassiker. En spännande historia om en verksamhet som föddes ur ett behov och en stark längtan – ett företag som alltid har gått sin egen väg. Vi slår oss ner för en pratstund med grundaren och formgivaren Nirvan Richter och gör nedslag bakåt i tiden, pratar hållbarhet, jultraditioner, lycka och framtidsvisioner. Häng med när Nirvan bjuder på reflektioner och tankar som berör.

  Vad betyder julen för dig och vilken sorts julutsmyckningar hittar man i ditt hem?
  – Jag känner att julen är en sådan tid på året som man kan ägna åt lite eftertanke eller komma hem i sig själv – för mig är det i alla fall så. Även för de mest sekulariserade människorna i Sverige, är julen en tid då man har möjlighet att komma till sans. Om så bara för en kort stund.
  Men ibland känner jag att man har alldeles för höga förväntningar på julen. Det är ju bara en dag. Man får helt enkelt prova sig fram och testa nya upplägg. Ett år provade jag en storslagen "Fanny & Alexander-jul". Det var roligt på sitt sätt, men alldeles för mycket jobb. Man vill inte enbart ha en ytlig dekorationsjul, utan det är allra viktigaste är att hitta lugnet. Jag har inrättat mitt liv för att hitta tekniker att komma till det här lugnet. Julen känns för mig som en frizon. Då är det OK att släppa kontrollen. Jag ordnar och avslutar allt som har med jobbet att göra innan julen, så att jag bara kan slappna av. Sedan ser jag vad som händer. Det är ett djupt utvilande förhållningssätt – att få möjlighet att bara vara här och nu.

  När det handlar om juldekorationer undrar jag varför det ska vara så mycket? Det räcker att sätta upp några adventsstjärnor och en julgran kanske. Hemma hos oss har vi istället grankvistar i en hög vas. Det måste vara enkelt. Några hyacinter och julöl, det behövs verkligen inte mycket – inte av lathet eller för att det är obetydligt. Men vi behöver bli mer måttfulla utan att ägna oss åt förnekelse. För det är samtidigt viktigt att behålla det lustfyllda kring julen. Det blir inte kul om hela västvärlden går omkring och känner att de inte kan göra det de vill. Samtidigt är masskonsumtionshetsen inte vägen till lyckan. Många är grundlurade gällande vad livet verkligen kan vara. De ser inte potentialen i alternativet. Det Norrgavel står för har potential in i ett annat förhållningssätt – ett vitalt och glädjefyllt alternativ. Både lustfyllt och hållbart på samma gång.

  Julen är en tid som alltmer präglas av konsumtionshets, stress och dåliga miljöval. Norrgavel förespråkar en medveten konsumtion – hur kan Norrgavel fungera som en positiv motpol i julhandeln?
  – Saker är oftast inte bara bra eller dåliga. Vi på Norrgavel bidrar i viss utsträckning till konsumtionshetsen, då produkterna visas på ett så attraktivt sätt. Men vi är konsekventa med miljöaspekten och med att sakerna är genuina. Målet med det vi producerar är att det ska hålla under lång tid. För att uppnå en hållbar utveckling måste samhället successivt styra konsumtionen i en annan riktning.
  Medveten konsumtion är att välja noggrant – hellre få, men riktigt bra saker. Men detta förhållningssätt står i bjärt kontrast till det som julen går ut på för många – att föda människors romantiska drömmar om julen. Det är frustrerande att det inte finns politisk kraft att förmedla attraktiva alternativ.

  Norrgavel firar 25-årsjubileum i år. Kan du lyfta fram och berätta om några minnesvärda höjdpunkter under dessa 25 år med Norrgavel.
  – Våra butiksöppningar i Stockholm var verkliga höjdpunkter. När vi tog steget att öppna en butik på Kungsgatan i Stockholm och sedan 1998 när vi öppnade på Birger Jarlsgatan. Hyran där var fullständigt svindlande, men jag litade på känslan om att det skulle fungera. På ett sätt kanske det kan uppfattas som oansvarigt, men jag känner att om man ska leva drömmen så gör man det fullt ut och då finns det inga garantier. Det blir en konsekvens av att jag har valt att jobba med det jag tror på.
  Jag känner att samtliga 25 år med Norrgavel har varit ett flöde av små triumfer. Glädjen i att kunna knyta så många kompetenta människor till den här verksamheten. Varje produkt som läggs till i sortimentet känns som en graviditet och en förlossning när den släpps. Så länge som varje arbetsdag rymmer den här känslan av att vi tar små steg framåt, så känns det jätteroligt och meningsfullt att fortsätta.

  Många säger att det per automatik leder till att man måste begränsa sitt liv när man sysslar med entreprenörskap. Men för min del har entreprenörskapet inte stått i motsats till personlig utveckling och andligt sökande, utan har istället varit en stor hjälp. Näringsverksamheten har fungerat som en hävarm för att komma vidare i min existentiella längtan.

  Vilka av dina personliga egenskaper har du haft mest nytta och glädje av i din 25-åriga karriär med Norrgavel?
  – Min envishet har varit till stor nytta. Att inte ge upp bara för att någon säger att det är omöjligt. Konsekvens är en annan viktig sak. Det har varit så oerhört befriande att alltid kunna falla tillbaka på Norrgavels tydliga värdegrund.

  Min analytiska förmåga är en annan egenskap som kommit till nytta. Jag är inte någon "Mensa-person". Jag har dålig koordinationsförmåga och många andra intellektuella begränsningar. Men min analytiska förmåga har jag alltid haft stor glädje av. Med tanke på vår relativt begränsade försäljning är det ovanligt att ändå kunna ha ett så brett utbud. Det särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Förklaringen är att vi tänker om och om igen och gör rätt val från början. Det gäller storlekar, modulsammanställningar, osv – detaljer som är viktiga för sortimentsuppbyggnaden i det här företaget. Där har jag stor hjälp av min analytiska förmåga.

  Tack vare min känsla för närvaro och längtan efter enkelhet har jag förmågan att skala bort oväsentligheter. Det jag ägnar mycket av mitt liv åt i meditationen finns ju i formgivningen också – att skala bort oväsentligheter. Den fingertoppskänslan känner jag att jag har.

  Norrgavel är en blandning av det mina föräldrar stod för. Från pappa; enkelheten, asketism, tydligheten, längtan efter kretslopp. Från mamma; längtan efter utsökthet, borgerlig bekvämlighet, lyx i form av det bästa och känslan av att vara värd det. Båda två var modiga människor och var rebeller på sin tid. Pappa som lämnade det utstakade livet som arbetare på sågverket i Dalarna för att utbilda sig till byggnadsingenjör i Stockholm. Min mor gjorde en motsatt resa med sin superborgerliga uppväxt. Istället för att läsa till läkare, trotsade hon sina föräldrars vilja och flyttade till Stockholm för att praktisera som hushållerska, och bli hushållslärare.

  I dagens konsumtionssamhälle är dyra prylar detsamma som hög status för många. Vad är status för dig?
  – När man pratar om status så känner jag spontant att sånt där står man ju över. Men på ett annat sätt har man en kulturell och social garderob med sig. Prägling kallar man det inom psykologin. Jag har ägnat mycket tid åt det och är observant på min prägling och de värderingar som kommit med detta. Det personliga utvecklingsarbete som jag ägnat mig åt är att bli fri från min egen prägling, att ta av mig min kulturella garderob.

  Min livshållning har varit en medveten, lång läroperiod. Utbildning har varit väldigt betydelsefullt för mig och det har varit viktigt att bli bekräftad som en bildad människa. Men när jag kommer till en insikt om vilken inverkan vissa värderingar har på mig, så har jag inget problem med att exempelvis ge bort alla mina böcker och då blir jag av med den belastningen.

  Man går genom skiftande faser och får möta olika utmaningar i livet. Men tack vare de saker man möter på vägen, har man möjlighet att bli av med ytterligare prägling. Ibland är det befriande att kunna släppa yrkesrollen och träda in i andra sammanhang där man är intressant för den man är och inte för vad man gör.

  Nu för tiden är hållbarhet ett populärt ord inom inredningsbranschen, men hur ska man som konsument kunna veta vad som VERKLIGEN är ett hållbart val?
  – Kräv svar på vad möblerna består av och hur de ska återgå till naturen. Försäkra dig om att de går att underhålla och renovera. Släpp idén om att allt ska köpas på en gång, låt hemmet växa organiskt. Acceptera ärvt, second hand eller lånat och komplettera med nytt av hög kvalitet efter hand.

  Lycka – vad innebär det för dig? Har du några tips på hur man kan bli en lyckligare människa?
  – Det är en av de absolut viktigaste frågorna. Vi är ju lyckostyrda även om livet förstås består både av lycka och olycka – det gäller att balansera det. Men detta sagt så är lycka ändå jätteviktigt, för vi är så lyckostyrda. Men vi är också lyckomisslyckade. Eller snarare lyckoförlorare, för vi har generellt sett inte koll. Det är precis i den kontexten som vi måste sätta in vårt materialistiska förhållningssätt. För vi går miste om något. Vi njuter så mycket av thailandsresorna, surfplattorna till barnen, … men det kommer en backlash. Vi är ordenligt backlashade, speciellt konsumisterna. Vi får aldrig nog, utan tror hela tiden att vi behöver ännu mer. Vi är misslyckade vad gäller att formulera vad lycka är. Det störta djävulskapet med vår konsumism är att vi inte kommer i kontakt med verktyget till vad som är lycka. Vi förstör vår planet i snabb takt, men det är nästan ännu allvarligare att vi dessutom blir snuvade på lyckan under vår korta tid på jorden.

  Lycka är ett icke substantiellt tillstånd i oss själva. Dessvärre är vi programmerade att försöka nå lyckan via yttre tillfredsställelser. Resor, nya saker, nya intryck – hela tiden matas vi med saker utifrån som ger oss en tillfällig lycka. Väldigt få i vår kultur är i kontakt med den potential som finns i allt mänskligt varande i att nå lyckan i sig själv. Det vi söker är inte ett nytt årgångsvin, den perfekta partnern, utan det vi verkligen söker är en förnimmelse i vårt egna varande. Den kan man få ytlig kontakt med genom att samla de här ytliga impulserna. Istället för att se vad de impulserna väcker inom oss. Lyckan och potentialen finns i oss själva om vi tittar ordentligt. Många kommer nog i kontakt med den potentialen alldeles för sent i livet. Det är en av anledningarna till att jag ägnar så mycket tid åt meditation och åker på retreat. Det handlar om att skala bort, skala bort, skala bort... Hitta fram till lugna nivåer i varandet. Jag är jätteglad för att en massa människor springer runt med yogamattor nu. Yoga kan fungera som en inkörsport till att komma i kontakt med verktyget till vad som är lycka.

  Det jag pratar om nu har man inte lärt sig i något av grundskoleämnena i skolan. Inte heller under konfirmationen. Mitt råd för att bli lyckligare är att ta risker och meditera. När jag säger ta risker innebär det inte att hoppa bungyjump eller köra snabbt på motorvägen. Utan snarare att öppna butik på Birger Jarlsgatan trots att man inte har råd. Men såklart att ta risker utan att tappa omdömet – snarare att våga gå utanför sin bekvämlighetszon. Det är förknippat med risk. Och att meditera är inget man sitter och gör. Det handlar om att komma i kontakt med en annan varande-nivå. Mindfulness är en form av meditation – vara närvarande här och nu. Man kan inte prata meditation utifrån ett intellektuellt perspektiv. Det är svårt att beskriva meditation. Det handlar om att skala bort allt som inte är meditation. Skala bort alla identifieringar, sedan infinner sig någon form av meditation. Små, små glapp i tankemaskineriet där man ramlar in i tillstånd som är ett annat mentalt tillstånd än man tidigare varit i. Tomhet är bästa beskrivningen av djup närvaro. En tomhet som rymmer allt. Absolut allt.

  De som når upplysning (begrepp inom buddhism) upplever en permanent förändring i varseblivningen. Man ser inte längre fysisk materia som avskilt från en själv, man ramlar över i ett annat seende där man bara är en energi eller närvaro. När man fått kontakt med det, så har man nått lyckan. Allt görande har ett syfte att nå lyckan. Paradoxalt nog, så når vi inte lyckan på det viset.

  Vad är du mest stolt över – både privat och jobbmässigt?
  – Jag är faktiskt stolt över att jag har levt ett autentiskt liv. Jag har utsatt mig för de utmaningar som kommit i min väg och jag har fått möta verkligt tuffa utmaningar. Man måste vara naken och sårbar.

  Men jag har levt ett autentiskt liv i förhållande till min mognad hela tiden. Efter min förmåga kan man säga. Jag har tagit mig själv på allvar på det sättet. Man måste utmana sina rädslor och då måste man kunna ta risker. Man får öva upp förmågan att göra det i rätt takt så att man inte gör våld på sig själv, annars kan man sluta på psyket. Det är viktigt att hela tiden se till att ha support runt omkring sig. Alltså att det finns någon i bakgrunden som kan fånga upp en om det skulle skita sig. Man ska ha respekt för det mänskliga psyket. Det är lätt att hamna i okontrollerbara situationer och därför är det viktigt med människor runtomkring som ser till att man är förankrad i jorden.

  Hur ser framtidsvisionerna ut för Norrgavel?
  – Vi fortsätter att jobba på att bli ännu bättre på det vi redan är duktiga på och att faktiskt nå ut med det som är grunden i Norrgavel. Att bli ännu tydligare med det vi står för. Det hänger tajt ihop med lycka. Min vision är att vi ska bli ännu mer genomarbetade; i vår kommunikation gällande varför vi gör det vi gör, hur vi bemöter våra kunder, i arbetet med våra varor, att genomgående försöka att inte konstla till det.

  Medvetenhet ska spridas, det upplever jag starkare när det kommer flera kompetenser in i företaget – Norrgavel blir mer som en stor organism som rör sig i en riktning. Alla kan hitta något i sig själva som tangerar det vi uttrycker i vår värdegrund. Vi är på väg dit känner jag.