Tillverkning & material

Tillverkning

De allra flesta av Norrgavels möbler tillverkas av utvalda snickerier i Småland, Skåne och Baltikum. Tack vare det blir transporterna korta och miljöbelastningen mindre. Snickerierna står för stor yrkesskicklighet och erfarenhet; ofta flera generationer tillbaka.

Ett gediget hantverkskunnande krävs, för även med de bästa maskinerna måste en del göras för hand. Det är ett långsiktigt åtagande att börja tillverka en ny produkt för Norrgavel och bygger på ömsesidig tillit. Känslan för noggrannhet är avgörande i valet av ett nytt snickeri.

Valmöjligheterna för kunden är stora med Norrgavels möbler. Produktionen är kundorderstyrd, vilket innebär att varje möbel tillverkas för en specifik kund. De obehandlade möblerna (eller delarna) ytbehandlar och monterar vi själva i Lammhult, där också den slutgiltiga kvalitetskontrollen görs. Den kundstyrda tillverkningen gör att Norrgavels möbler har vanligtvis 6-12 veckors leveranstid.


Material

På Norrgavel använder vi naturmaterial. Med naturmaterial menas att materialen kommer från naturen, växter eller djur. Eftersom vi valt att arbeta med naturmaterial kommer våra möbler att åldras vackert och naturligt. Materialen vi använder oss av gillar dessutom att bli använda. Många av möblerna går att få tillbaka till nyskick igen genom ex. slipning och oljning.

Björk

Glasbjörken är den mest härdiga av lövträden. Den invandrade till Sverige tillsammans med aspen först av alla träd, för cirka 10 000 år sedan. Träslaget är relativt tungt, mycket fast, elastiskt och lätt att ytbehandla. Björken anses vara ett av världens viktigaste hårdträslag eftersom det är så användbart.

Virkets färg varierar från rödvit till gulvit med svagt synliga årsringar. Björken gulnar med tiden men ljusheten kan behållas med vitolja.
Björken som vi på Norrgavel använder oss av kommer oftast från Sverige (kortare längder), Finland och Baltikum.

Ek

Eksläktet består av över 200 arter. Skogseken, som vi på Norrgavel använder, är relativt snabbväxande (den blir upp mot 25 m hög) och grovstammig med en diameter på ca 2 m.

Eken har tydliga årsringar och väl synliga märgstrålar. Virket är hårt, relativt tungt, starkt och lättkluvet. Till färgen är eken lätt gråbeige, men får olika karaktärer beroende av hur den ytbehandlas.

Historiskt sett har eken haft hög status som inrednings-och möbelmaterial. Norrgavel efterfrågar alltid svenskt virke i första hand, annars så närproducerat som möjligt, vilket gör att vi bl.a undviker ek från Nordamerika. Svensk ek är tyvärr svår att använda i möbler eftersom den är vresig och har mycket kvist, därför använder vi oss främst av ekvirke som kommer från Polen eller Balkan.

Ask

Ask är ett ädelt träslag som kan bli 30 meter hög, mycket bred och över 200 år gammal. Virket är ljusgult, lite rödaktigt med tydliga årsringar. Asken har mycket goda virkesegenskaper: det är hårt, tungt, hög hållfasthet, mycket elastiskt och lättkluvet. Ångbasad är den även mycket lätt att böja, ex: Länstolens rygg. Lätt att bearbeta och ytbehandla.

Bok

Bokskogarna gick tidigare långt upp i mellersta Sverige, men har genom uppodling och utbyte mot gran trängts tillbaka. Träslaget lämpar sig väl för användning till möbler och snickerier som utsätts för hårt slitage. Den är lätt att klyva, svarva och att ytbehandla. Dessutom är den mycket lämplig att böja, främst genom basning. Färgen är vitaktig mot rött/brunt och mer rödaktig efter basning.

Stoppningsmaterial

Samtliga soffor och fåtöljer från Norrgavel är rakt igenom uppbyggda av rena och sunda naturmaterial. Materialen är väl separerade från varandra, för att underlätta framtida underhåll och på så sätt öka möbelns livslängd. Läs mer om våra stoppningsmaterial här.

Betong

Betong kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial. Med sin långa hållbarhet blir materialet dessutom extra miljövänligt.

Det finns olika sätt att gjuta på, för att få fram varierande uttryck i betongen. Våra bordsskivor är gjutna så att det är enkelt att se att det handlar om äkta hantverk. Det finns även olika sätt att polera eller slipa en betongskiva på. Välj mellan stråpolerad eller våtslipad betongskiva.

STRÅPOLERING

Polering innebär att betonghuden (översta lagret på betongskivan) inte avlägsnas från skivan. Skivans yta avspeglar gjutningen och blir antingen helt jämn i sitt utseende eller så kan små streck framträda. Det blir en slät och sammetslen yta som är lite oförutsägbar och oregelbunden.

VÅTSLIPNING

Med vatten och diamantpapper slipas ytan i flera steg för att få en jämn och len yta som inte är speciellt blank. All betonghud (översta lagret på betongskivan) avlägsnas genom slipningen och ballasten i skivan framträder. Det blir mer melering och liv i denna variant.

Betong är i grund och botten ett sugande material och därför måste bordsskivor av betong behandlas för att kunna användas som bordsskivor. Våra betongskivor är ytbehandlade i flera steg för att ge ett så bra skydd som möjligt. Ytbehandlingen består av en förslutningsvätska som arbetas ner i skivan. Vätskan tränger ner ca 1-3 mm i betongen och täpper till de små porer som finns inuti. Detta gör betongen betydligt mindre sugande. Avslutningsvis stryks hårdvaxolja ut över ytan och skivan poleras.

Kalksten

Kalkstenen som vi använder oss av bryts i Jämtland, utanför Brunflo på en plats som heter Grytan. Den bildades för över 400 miljoner år sedan och är en av de äldsta och hårdaste kalkstenarna i Europa. Kalksten är ett mycket rent mineral.

Linoleum

Linoleum är ett naturligt och miljövänligt ytmaterial med lång hållbarhet. Vi är dessutom ensamma om att använda Svanenmärkt träfiberskiva (MDF) till våra bordsskivor av linoleum, vilket gör dem extra miljövänliga.

Materialets unika utseende och dess taktila egenskaper bidrar till att varje möbel utvecklar sin egen karaktär. Kombinationen av en matt yta och en varm, mjuk textur skapar en möbel med ett individuellt utseende och känsla. Linoleum har en självläkande sammansättning, vilket innebär att materialet åldras vackert och får en personlig patina med tiden.

Våra bordsskivor av linoleum tillverkas av mycket finmalet linoleumgranulat som består av ren oxiderad linfröolja och harts från tall - med en tillsats av trämjöl och färgpigment. Det ytbehandlas med en vattenbaserad, tvärbunden akryllack som skyddar ytan och bevarar flexibiliteten och den särskilda känslan hos linoleum.

Linoleum lämpar sig extra väl som bordskiva. Detta då den naturliga sammansättningen och den speciella ytfinishen gör materialet antistatisk och samtidigt hindrar damm och smuts från att fastna på bordsytan. Dessutom är linoleum UV-beständigt och behåller alltså sin färg även om solen står på.

Tänk på att bilder inte alltid med exakthet återger produkternas verkliga utseende. Bildskärmsinställningar och färgåtergivning påverkar detta.