• Historia

  Vägen till Norrgavel

  Företaget och varumärket Norrgavel registrerades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i möbelsnickeri på Carl Malmstenskolan. Hans intresse för möbler och möbelskapare väcktes tidigt och som nyexaminerad arkitekt på 80-talet insåg han snart att han ville lära sig mer om möbler, snickerihantverket och konsten att skapa goda hemmiljöer. Nirvan uppfattade dåtidens svenska arkitektvärld som hårt styrd av modernismen och upplevde inredningsarkitekturen som något av en frizon. Lusten att starta möbeltillverkning växte sig allt starkare under det sena 80-talet och tidiga 90-talet. En stark drivkraft som fick bränsle av hans längtan efter att tillverka de möbler han själv saknade på marknaden.

  nirvan-lund

  Carl Malmstenutställningen

  Det var som arkitekt för Carl Malmstenutställningen på Nordiska museet i Stockholm 1988 som Nirvan Richter för första gången blev känd i ett vidare sammanhang. Här kom några typiskt Richterska drag fram: kunskapen om ämnet, respekten för det gedigna hantverket, kreativiteten och den lite rebelliska lekfullheten. Ambitionen var att lyfta ner Malmsten från piedestalen och blåsa bort något av dammet och högstämdheten för att bättre kunna visa hur relevanta många av hans idéer fortfarande var.

  Startskottet – Bo93 i Karlskrona

  Norrgavels möbler visades upp för första gången på bomässan Bo93 i Karlskrona. Till bomässan inredde Nirvan Richter en hel lägenhet med prototypmöbler. Redan där kunde man se flera av de möbler som idag räknas som Norrgavels ”klassiker” – Länstol, Träsoffa, soffbordet och det första skåpet. Det sistnämnda skulle tio år senare vidareutvecklas till att bli Norrgavels förvaringsserie Massiv med skåp, vitrinskåp och garderober.

  Lägenheten på Bo93 fick stor uppmärksamhet både hos publiken och i media. Inredningen ansågs andas både livlighet och hemkänsla, vänlighet och omsorg.

  Lägenheten på Bo93 fick stor uppmärksamhet både hos publiken och i media. Inredningen ansågs andas både livlighet och hemkänsla, vänlighet och omsorg. Den överväldigande positiva responsen gav mod att gå vidare och börja satsa på allvar. År 1993 räknas därför som Norrgavels officiella födelseår.

  Produktion-Lanstol_5-(2)

  VERKSAMHETEN VÄXER

  Efter Bo93-mässan startade företaget sin verksamhet på riktigt. Förutom Nirvan hade bolaget till en början en anställd, den skickliga möbelsnickaren Maria Månsson, som skulle bli en avgörande faktor för det unga företagets framväxt. Modellsnickeriet fanns i ett gårdshus intill familjen Richters bostad i Lund. Där växte de första prototyperna fram, bland annat den Länstol som med sin höga spjälrygg har blivit något av en symbol för Norrgavel.

  Eftersom trä skulle bli det huvudsakliga materialet till Norrgavels möbler valde man initialt att vända sig till ett antal småländska snickerier som kunde hjälpa till att förverkliga företagets ambitioner. Ända från start genomsyrade den ekologiska tanken företaget och att produktionen skulle vara utformad i samklang med det naturliga kretsloppet poängterades i alla diskussioner med leverantörerna.

  Ända från start genomsyrade den ekologiska tanken företaget.

  Alla leverantörer kunde eller ville inte leva upp till dessa krav och man möttes allt som oftast av lätt överseende kommentarer om att Norrgavel tänkte på ett sätt som andra slutade med på 1950-talet. Många menade att Norrgavel borde rätta in sig i ledet och förenkla produktionen för att få ner priset.

  Men det nya företaget var inte intresserat av kortsiktiga förenklingar och kvalitetsförsämringar, utan hävdade istället att Norrgavels möbler var mer prisvärda än lågprisföretagens – om man såg till livslängden. Det var en inställning som skulle löna sig i längden. Utmaningen var dessutom att hitta leverantörer som kunde acceptera vissa gamla tekniker med manuella moment i en till stor del maskinell tillverkning. Även prissättningen fanns med i bilden vid valet av tekniker och leverantörer. Ett lågt pris skulle aldrig gå att uppnå med de ambitioner som fanns, men kostnaderna måste vara rimliga för att göra möblerna tillgängliga för en bredare kundkrets.


  VARFÖR NAMNET NORRGAVEL?

  Namnet Norrgavel kom till lite slumpartat alldeles i början av 1990-talet. Familjen Richter hade flyttat in i ett gatuhus i centrala Lund och startat den verksamhet som skulle bli företaget Norrgavel. Nirvan (f d Erik) Richter funderade på vad hans företag skulle heta och fick under ett telefonsamtal rådet att välja ett namn med anknytning till platsen där företaget låg. "Vad skulle det vara, här finns ju bara en hög norrgavel!" utbrast Erik – och så fick det bli, namnet var valt.  INSPIRATIONSKÄLLOR & DRIVKRAFTER

  Som möbelskapare har Nirvan Richter inspirerats av ett flertal starka personligheter och rörelser: Ellen Key (”för värdet av skönhet”), Carl Larsson (”för vardagligheten”), Malmsten (”för hantverket”), allmogetraditionen, 20-talets klassicism och den tidiga funktionalismen med sitt folkhemstänkande. Dansk snickarkonst har också haft stor betydelse för hans arbete hos Norrgavel, t ex arkitekter och formgivare som Kaare Klint, Mogens Koch och Børge Mogensen.

  Lämnar man Skandinavien så har även den amerikanska frireligiösa 1800-talsrörelsen Shakers omsorgsfulla och sparsmakade snickartradition påverkat hans syn på möbelkonst och inredning, liksom det japanska synsättet wabi-sabi med dess respekt för det asymmetriska, oförställda och naturliga.

  En annan viktig aspekt av Nirvan Richters drivkraft var kritiken mot den sena funktionalismens ensidighet och bristande förståelse för helheten. Medan modernismen på 60- och 70-talen rusade fram som något av en strömlinjeformad ångvält formades alternativa gräsrotsrörelser som på olika sätt började ifrågasätta masskonsumtionssamhället, från flower power till miljörörelsen och new age. Även dessa rörelser bidrog till att påverka hans värderingar.

  Sammantaget skulle resultatet bli en helt egen syn på möbelkonsten, inledningen på en stillsam revolution inom svensk inredningskultur.

  Den andliga delen skulle också påverka honom själv på djupet. Nirvan Richter föddes som Erik Johansson 1954, men tillsammans med sina syskon tog han som 20-åring namnet Richter efter sin danska mormor. Efter att i mitten av 90-talet ha upptäckt meditationens kraft ville han manifestera sin nyfunna inriktning i livet på ett sätt som visade att han menade allvar. Efter en brevväxling med ett indiskt meditationscenter 1999 bytte han därför tilltalsnamn från Erik till Anand Nirvan (”befrielse genom lycksalighet”). Som ett resultat av dessa upplevelser började han också söka sig inåt mot sina egna erfarenheter och känslor för att hitta inspirationen till sitt arbete.

  historia-forsta-lokalen-lund

  NORRGAVELS FUNDAMENT

  Ända sedan start har själva grundtanken och affärsidén varit möbler i rena naturmaterial och av så god kvalitet att de håller länge och vid behov kan repareras eller kläs om och användas i generationer. Möbler i en utformning som skulle stå utanför tidsbegränsade trender, ett långsiktigt och hantverksbetonat alternativ till snabb omsättning och massproducerad storskalighet.

  Norrgavels möbler beskrivs bäst med ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och långsiktighet. Denna helhetssyn på inredning sammanfattades under uppstartningsskedet i en tredelad värdegrund – humanistisk, ekologisk och existentiell. En värdegrund som än idag är minst lika aktuell.

  Norrgavels möbler beskrivs bäst med ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och långsiktighet.


  OKONSTLAD ENKELHET

  Funktionell enkelhet är ett viktigt motto för Norrgavel. Inte enkelhet som ett resultat av nöd och brist och inte en minimalistiskt sökt enkelhet – utan en okonstlad och utsökt enkelhet med funktionella och praktiska möbler. Utformningen utgick dessutom från den erfarenhet och kunskap som fanns i form av exempelvis bostadsvaneundersökningar och funktionsstudier.

  Det kunde handla om ganska självklara saker som att en skrivbordslådas innermått verkligen var anpassad till A4-format. Att utrymmet vid klädförvaring utnyttjades maximalt för exempelvis hopvikta tröjor och att det fanns plats för dammsugarmunstycket under lågt sittande hyllor. Att stoppmöblerna verkligen gick att hålla rena på djupet. Stolars höjd och sittvinkel. Listan på försyndelser i branschen var enligt Norrgavels synsätt alltför lång.

  Norrgavels möbler skulle inte nödvändigtvis dra åt sig uppmärksamhet med spektakulär design, utan snarare fungera som långsiktiga trotjänare. Hellre en diskret utformning som märktes först då man använde möbeln, men då märktes desto mer. En stol som verkligen gav stöd för kroppen, ett handtag som med sin utformning hjälpte fingrarna och handen att dra ut lådan. Utgångspunkten för Norrgavels möbler var inte att dominera omgivningen utan att vara en hjälpsam och funktionell bakgrund till den.


  KRETSLOPP & UPPLEVELSE

  En annan viktig aspekt av Norrgavels inriktning var omsorgen om miljön. Man bestämde sig tidigt för att enbart arbeta med naturmaterial och det fanns två skäl till det.

  Det första var rent ekologiskt. Målet var att verksamheten skulle ingå i kretsloppet genom att enbart använda förnyelsebara råmaterial. Det andra handlade om upplevelse och känsla. Äggoljetemperan som förstärker ljusets skiftningar och doftar när man öppnar ett skåp. Den rent fysiska känslan av att stryka med handen över en såpad ekskiva eller känna på olika linnekvaliteter. För Norrgavel var naturmaterial också ett estetiskt val som stimulerar sinnen, är möjliga att underhålla och som regel åldras vackert.

  En annan hörnpelare i Norrgavels tänkande var en övergripande idé om samband, dvs att möblerna skulle kunna kombineras med varandra. Längden på bord och bredden på spiralmadrasserna skulle stämma överens med längden på hyllplanen. Höjden på speglarna och hyllplanens djup skulle passa med badrumsskåpen. Spegelramarna passa till borden. Och så vidare. Allt skulle höra ihop.

  Men minst lika viktigt var tanken om det blandade intrycket, det vill säga att man skulle kunna blanda olika träslag och ytbehandlingar och nya möbler med begagnade. Därför skulle Norrgavels möbler finnas i så många olika utföranden att de alltid kunde smälta in med befintliga möbler i hemmet.

  Norrgavel var först med att Svanenmärka hemmöbler 1998. Året därpå fick företaget möbelbranschens miljöpris, ett pris som delas ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Flera av möblerna har dessutom fått pris i Utmärkt Svensk Form, där miljöaspekten nämnts i juryutlåtandet.

  NÄRVARO & KVALITET

  Ytterligare en viktig aspekt har varit de existentiella frågorna, som spelade en helt avgörande roll för att Norrgavel grundades. Sedan start har mottot varit att bara göra det som känns fulländat; helt enkelt bra på riktigt. Detta motto fungerar som en starkt lysande ledstjärna vid formgivningen och tillverkningen av samtliga möbler. Man menar att kvalitet är detsamma som närvaro – och närvaro är detsamma som kvalitet.

  Hos Norrgavel ligger stort fokus på att skapa långvariga relationer till kunderna. Man vill uppmuntra och underlätta för kunden att vara fullt närvarande i köpsituationen. Helt enkelt att konsumera mindre men av en högre kvalitet. Ett förhållningssätt som ofta slår an en sträng hos kunden, där upplevelsen av skönhet kan fungera som en slags portal till insikten om vad som verkligen är viktigt i deras eget liv.


  FRÅN POSTORDER TILL FLERA BUTIKER

  I början såldes möblerna via postorder, men hösten 1994 öppnade Norrgavel sin första butik på Kungsgatan i Stockholm. Man fick därigenom kontakt med en större kundgrupp och sortimentet utvecklades med bland annat BAS-möblerna Stol och Bord. När Stockholmsbutiken var på plats inrättade en egen produktionsanläggning för ytbehandling och montering i Lammhult.

  Under de kommande åren skulle antalet butiker bli allt fler. Under 1995 öppnades en butik även i Lammhult, vägg i vägg med produktionsanläggningen. Två år senare, 1997, öppnade Norrgavel butik i Göteborg och året därpå i Malmö. I november 2009 öppnades en ny butik i Oslo och i oktober 2010 i Uppsala. I dagsläget finns Norrgavelbutiker i Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Lammhult och Malmö.

  I april 2018 öppnade Norrgavel sin e-handel som komplement till de fysiska butikerna. Under 2023 har stort fokus legat på att utöka och optimera tillgängligheten på hela den nordiska marknaden med e-handel som når kunder även utanför Sverige – till att börja med i Norge, Danmark och Finland.

  norrgavel-bj27-citat-svartvit-mindre

  NYA ADRESSER & OMBYGGNATIONER

  I augusti 2022 flyttade Norrgavels huvudkontor till grundligt renoverade och ombyggda lokaler på Elbegatan i Malmö. Strax därefter, i september 2022 flyttade Malmö-butiken till ny adress mitt på Södergatan. En livlig gågata mitt i centrum, med flera av de stora butikskedjorna som närmsta grannar. Ett oväntat val av adress, enligt vissa. Men valet av adress var välgrundat och motiveringen löd; för att kunna gå mot strömmen, måste man befinna sig i strömmen. Tanken är att kunderna som kliver in i butiken genast ska få svar på frågan; hur kan man driva butik och samtidigt förespråka minskad konsumtion? I den noggrant renoverade och ombyggda butikslokalen, fördelad på två våningar, vill Norrgavel lyfta fram glädjen i att göra genomtänkta val och att sedan ta hand om sina möbler genom hela livet. Visionen är även att företagets tredelade värdegrund ska förmedlas tydligt i butiken.

  Hur kan man driva butik och samtidigt förespråka minskad konsumtion?

  I butikslokalen på Birger Jarlsgatan 27 i Stockholm, har företagets flaggskeppsbutik huserat sedan 1999. Men de senaste åren har man stått inför ett vägval där det antingen behövdes en helt ny lokal eller en omfattande ombyggnad av hela husets hörnlokal i två våningar. Huset, som är ritat av arkitekten Carl Bergsten, har ett tungt nationalromantiskt uttryck. Som referens ritade samme arkitekt Liljevalchs några år senare. När Norrgavel först flyttade in i lokalerna gjordes en enkel anpassning på egen hand och därefter har smärre förändringar successivt genomförts.

  Någon månad innan Malmö-butiken slog upp dörrarna på den nya adressen, så flyttade Stockholmsbutiken till tillfälliga butikslokaler på andra sidan Birger Jarlsgatan och det omfattande ombyggnadsarbetet kunde påbörjas. Ombyggnadsarbetet handlade till stor del om att lyfta fram lokalens inneboende potential. Dels genom att gå tillbaka till ursprunget, undersöka vad som var original och sedan återgå till Carl Bergstens intentioner när husets ritades i början av 1900-talet. Och samtidigt anpassa lokalen till verksamheten. Inspirationskällor var allt från Lunds domkyrka till avskalade gotländska hus. Just för att den typen av vackra rum inte behöver så mycket mer. Den 23 augusti 2023 var lokalen på Birger Jarlsgatan 27 äntligen klar för återinvigning.

  Läs mer om lokalen på Birger Jarlsgatan 27

  Norrgavel går vidare

  Helene, David och Sofie Richter var 1, 8 och 10 år när deras pappa, Nirvan Richter, grundade företaget Norrgavel. De har varit med på hela resan, som startade med en längtan efter att tillverka tidlöst utformade möbler i rena naturmaterial och av så god kvalitet att de kunde användas i generationer. Ett hantverksbetonat, kretsloppsanpassat och långsiktigt alternativ till massproducerad storskalighet.

  Tre decennier senare är företagets tredelade värdegrund densamma – med de humanistiska, ekologiska och existentiella beståndsdelarna som genomsyrar hela verksamheten. Banbrytande grundprinciper som syskonen Richter bär med sig i sin tankevärld sedan barnsben. Efter flera års arbete på olika positioner inom familjeföretaget, tog Sofie och David Richter över ett delat VD-skap år 2021. En uppdelning som möjliggör en bättre balans mellan arbete och fritid, då bägge har yngre barn och Norrgavel har blivit ett stort företag med närmare 100 anställda. Nirvan Richter är fortsatt ensam formgivare av samtliga möbler som ingår i Norrgavels sortiment, medan yngsta dottern Helene arbetar på marknadsavdelningen och även ansvarar för utformningen av miljöerna ute i samtliga butiker.


  NORRGAVEL NU & FRAMÅT

  Norrgavels arbetar efter en övergripande vision där företaget eftersträvar en tillvaro i balans – från individnivå, vidare till att omfatta hela vår planet.

  Människan i balans, naturen i balans, en planet i balans.

  I linje med företagets vision har även en mission utarbetats enligt vilken man önskar att utmana människor till att upptäcka ett nytt förhållningssätt till inredning och livet i stort.

  Norrgavel skapar enkla, hållbara möbler och utmanar folk att upptäcka ett nytt förhållningssätt till inredning och livet i stort.


  Ta del av Norrgavels tredelade värdegrund.
  Läs mer om Norrgavels tillverkning och val av material.