Att måla med äggoljetempera

kategori-måla-med-tempera

Generellt vid målning avslöjar äggoljetemperan gärna eventuella brister i underarbetet, eftersom färgen är så tunn och fin i sin struktur.

Vid spackling skall ett finkornigt spackel användas. Spacklade ytor kräver ofta tre strykningar med tempera, en gång först ovanpå de spacklade ytorna då det finns risk för "insugning" på dessa ytor. Därefter två strykningar till på hela ytan. Det är viktigt att färgen har rätt konsistens vid målning. Förtunning kan ske med vatten eller emulsion. Färgen skall alltid gå lätt att pensla eller rolla. För tjock färg "sätter" sig fort och är svårmålad med dåligt resultat som följd, och blir dessutom väldigt odryg. De olika pigmenten som ingår i färgen uppför sig väldigt olika i färgblandningen. Vissa pigment fyller bra och ger en tjockare färg, andra ger en tunn färg oavsett hur stor mängd man blandar i. Generellt kan man säga att ljusa pigment ger en tjockare konsistens och kulörta pigment en tunnare konsistens.

Nytt trä: Grundmålning är inte nödvändig. Om ytan är mycket sugande kan färgen spädas med vatten eller emulsion vid första strykningen.

Tidigare målade ytor: Lös färg skrapas bort, spacklas och slipas vid behov. Blanka ytor mattas med ett fint sandpapper, därefter tvättas ytan ren.

Putsade ytor: Lös puts borstas bort och ytan grundmålas. Obs! Nyputsade väggar måste "brinna" färdigt innan de kan målas.

Måla med pensel eller roller

Använd en pensel med mjuk borste. Rör om färgen väl så att pigmenten blir väl fördelade. Normalt krävs två strykningar för att få en täckande målning. I vissa fall tre. Påföljande strykning kan ske efter ca 12 timmar.

Penseln skall gå lätt i färgen. Om motståndet ökar beror det på att vattnet i färgen sugits in i underlaget. Färgen "sätter sig" fort (1-2 minuter). Så länge ytan är blank kan man fortsätta att arbeta med den, men när den blivit matt så har så mycket vatten avdunstat att risken finns att man istället lyfter bort tidigare pålagd färg. Vid målning av större ytor gäller det att arbeta snabbt för att få en så jämn yta som möjligt.

Vill du måla med roller så häll ut färgen på en skiva och fyll rollern från skivan. Det blir lätt för mycket färg i rollern om man använder ett rollertråg eller en burk. Rolla som vanligt men lägg på färgen tunt. Normalt krävs två strykningar för att få en täckande målning. I vissa fall tre. Påföljande strykning kan ske efter ca 12 timmar.

Torktid

Äggoljetemperan kräver ljus och syre för att bli torr och genomhärdad. Det är en fördel om platsen är väl ventilerad. Temperan torkar i två steg, först avdunstar vattnet, sedan oxiderar linoljan. Färgen är dammtorr efter ca 1 timme, övermålningsbar (med temperafärg) efter ca 12 timmar, yttorr efter ca 2-7 dagar, dvs den färgar inte av sig vid beröring. Obs! Yttorrhet är mycket olika för olika kulörer. Färgen är helt genomhärdad efter 3-4 veckor. När färgen är genomhärdad är den mycket slitstark.

Efterbehanding av målade ytor

Äggoljetempera ger en vacker matt och diffusionsöppen yta som man kan behandla på olika sätt för att höja glansen och få en tåligare yta.

Glansborstning: Om "äggskalsglans" önskas, t ex på möbler, kan ytan borstas med en panelborste, badborste eller trollull. Borstningen kan ske efter ca 2-3 veckors torktid. Prova först på en undanskymd plats att färgen är tillräckligt härdad.

Vaxning: Vaxning av ytan kan göras med t ex bivax. Vaxet höjer glansen och "stänger" i viss mån färgen som blir tåligare mot nedsmutsning.

Rengöring av målade ytor

Genomhärdade ytor rengörs med milt, neutralt rengöringsmedel t ex diskmedel, såpa eller olivtvål som finns att köpa i alla Norrgavelbutikerna. Blöt fläcken och området närmast omkring med en svamp. Prova att badda bort fläcken. Om det inte räcker, låt rengöringsmedlet verka en stund. Tag därefter en mjuk eller medelhård borste och borsta med korta drag över fläcken. Borsta också lite på området utanför fläcken så att eventuell glansförändring inte blir så tydlig.

Färgåtgång & lagring av färg

En liter färg räcker till ca 10 kvadratmeter per strykning beroende på underlag och färgens konsistens. Färgen i öppnad förpackning kan lagras i rumstemperatur ca två månader, vid kylförvaring ca sex månader.

I våra butiker kan du köpa äggoljetempera!